Gathenhielmska Trädgården

Gathenhielmska Trädgården

Gathenhielmska huset utan trädgården är konstnärligt otänkbart. – Anna Dahlström

Gathenhielmska Huset byggdes på 1740-talet och är ett av Göteborgs äldsta hus. Trädgården på baksidan är troligtvis lika gammal och ingick en gång i tiden i det repslageri som låg längs nuvarande Bangatan. Sedan dess har den genomgått stora förändringar – från en privat och dekorativ trädgård på 1700-talet till en större park på 1860- och -70-talen. Under 1900-talet blev trädgården åter privat och mer lummig och vildvuxen än tidigare, men under de senaste decennierna har den förlorat sin forna glans. Det ledde till att Higab påbörjade en omfattande upprustning under förra hösten.

Utgångspunkten har varit att låta hela historien få plats, att inte ta bort historiska lager, varken nya eller gamla. I trädgården har växtligheten förädlats och förstärkts genom plantering av nya fruktträd, valnötsträd, rosor, syrener, bärbuskar och perenner av historiska sorter. Även en rosengång har rekonstrueras.

Det röda lusthuset, troligen från 1700-talet, har rustats upp och restaurerats med tidstypiska material som linoljefärg, slamfärg och äldre beslag. För att skydda verandan har den glasats in. Nya fönster har tillverkats i samma stil som redan befintliga verandafönster. De nya verandadörrarna har inspirerats av tiden för uppförandet av verandan, som bedömts ha skett i mitten av 1800-talet. Allt har genomförts på ett varsamt sätt med traditionella metoder och material. Det tidigare träplanket som ramade in trädgården har ersatts av ett svart smidesstaket som bättre passar in i miljön och gör att det går att blicka in och ut ur trädgården.

Bläsans sommarcafé

Sugen på kaffe och kaka i kulturhistorisk miljö? Besök det nyöppnade sommarcaféet Bläsan i Gathenhielmska Trädgården 🏡 Öppet när solen är framme ☀️ stängt när det regnar 🌧️ Instagram se Bläsan

A path, shrubs and the facade of a house

Öppettider

apr – okt : mån- fre kl 9 -19

nov – mars : mån – fre kl 11 -16

Gathenhielmska Lekstuga

I februari 2022 invigdes en ny lekstuga i Gathenhielmska Huset trädgården. Lekstugan är designad och byggd av Esbjörn Grip och designstudion Lekkontoret, i samarbete med en grupp barn som har deltagit i workshops i Gathenhielmska under de senaste månaderna. 

Projektet är ett samarbete med HIGAB, med stöd av KulturUngdom, Göteborgs Slöjdföreningen och En Snabb Slant, Göteborgs Stad,

Gathenhielmska Lekstuga är en del av vårt arbete att öppna upp Gathenhielmska Huset och Trädgården till barn. Läs mer om detta arbete här. 

 

Gathenhielmska Orangeriet

Det är inte exakt känt när trädgårdens nedsänkta växthus byggdes, men det finns sannolikt utmärkt på kartor från 1850-talet. 2022 har slutfört arbetet med att restaurera och återuppbygga växthuset, och från vår 2022 kommer det bli öppet för allmänheten tillsammans med resten av trädgården.