Om Huset

Om Gathenhielmska Huset

Gathenhielmska huset är ett kulturminnesmärkt hus i Majorna, Göteborg. Huset har sitt namn efter kommendören i svenska flottan, Lars Gathenhielm. Det var Lars Gathenhielms svåger, konvojkommissarie Johan Hansson Busck som någon gång under åren 1743-1747 uppförde huset på en tomt han själv ägde.

Det är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader, byggt i karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer med gråfärgad träbeklädnad som gör att det liknar ett stenhus.

Huset är dessutom Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet, och ingår i Kulturreservatet Gathenhielm. Vid 1700-talets slut fanns det inom reservatet totalt 15 hus.

Huset blev 1964 Sveriges första byggnadsminnesförklarade hus. Sedan 1987 ägs huset av Göteborgs kommun.

 

En unik upplevelse

Huset har en anda som helt unik med inredning och detaljer som lever kvar från en svunnen tid. Då huset renoverades år 1916 upptäcktes målningar och tapeter som då restaurerades och pryder väggarna än idag. Hoppa in i galleriet och ta en rundtur i husets olika salar.

A path, shrubs and the facade of a house

Galleri

 

360° photos

Viktigt! Välj ‘Stereo’ för att kunnda se bilderna i rätt format.

 

Entrance

Versailles

Italiarummet

Intervjuer

Samtal mellan Emma Vendelek och Karl Hellervik, Sjöfartsmuseet. Inspelning: Lewis Smith. Med stöd av Riksantikvarieämbetet.