Om Gathenhielmska

Om huset

Gathenhielmska huset är ett kulturminnesmärkt hus i Majorna, Göteborg. Huset har sitt namn efter kommendören i svenska flottan, Lars Gathenhielm. Det var Lars Gathenhielms svåger, konvojkommissarie Johan Hansson Busck som någon gång under åren 1743-1747 uppförde huset på en tomt han själv ägde.

Det är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader, byggt i karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer med gråfärgad träbeklädnad som gör att det liknar ett stenhus.

Huset är dessutom Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet, och ingår i Kulturreservatet Gathenhielm. Vid 1700-talets slut fanns det inom reservatet totalt 15 hus.

Huset blev 1964 Sveriges första byggnadsminnesförklarade hus. Sedan 1987 ägs huset av Göteborgs kommun. 

 

En unik upplevelse

Huset har en anda som helt unik med inredning och detaljer som lever kvar från en svunnen tid. Då huset renoverades år 1916 upptäcktes målningar och tapeter som då restaurerades och pryder väggarna än idag. Hoppa in i galleriet och ta en rundtur i husets olika salar.

Om verksamheten

I april 2020 tog en ny förening över Gathenhielmska Huset med en vision om att skapa en plats för konstnärliga och kulturella aktiviteter. 

En grundtanke med verksamheten i Gathenhielmska Huset är att skapa processer som uppmuntrar innovativa möten och samverkan mellan konstnärer, kulturutövare, lokalt näringsliv och besökare. Gathenhielmska Huset skall vara en sammanlänkande plats i området och scen för design, dans, opera, musik, teater, konst och litteratur, med mera.

Genom att att arrangera föreställningar, visningar, kurser och andra evenemang skapar vi inte bara ett program för att tillgängliggöra huset och dess kulturhistoriska värde men också ett sammanhang för nutidens kulturaktörer.

Vi sätter platsen, artister och besökarna i centrum för Stigbergstorgets framtida utveckling. Dessa möten på en sådan unik plats inspirerar till att hitta och tro på nya former och möjligheter för olika typer av samarbeten, vilket gynnar samhället. Därför tror vi att Gathenhielmska Huset kommer att vara ett viktigt kulturellt nav i Göteborg, en plattform som kommer att belysa processer som bidrar till samhällsutveckling och lokal tillväxt.

“Om Gathenhielmska är ett skep så är vi på färd – mot hamnar och horisonter, för att skapa utbyten och förbindelser för konst och kultur”

Lewis Smith

Projektledare, Gathenhielmska Huset

Lewis är kreativ producent och projekt co-ordinator, bosatt i Göteborg. Lewis arbeta med att utveckla verksamheten på Gathenhielmska Huset, inklusive programmverksamhet, daglig samordning och strategisk planering.

En inspirerande arbetsplats

En viktig del av vårt arbete i Gathenhielmska Huset är att erbjuda en plats för konstnärer och kreativa utövare. Vi erbjuder fasta ateljeplatser, samt möjligheter till flexibla avtal och bokning av rum.

Vi är måna om att skapa ett hållbart system för samverkan mellan olika aktörer. Vi tror att mångfalden gynnar både de som arbetar i huset och verksamheten i sin helhet. Olikheterna stärker en gemenskap där alla deltar utifrån sina förutsättningar. Varje aktör är en tillgång och en viktig del för helheten. Vi erbjuder en inkluderande och inspirerande miljö där alla är inbjudna att skapa eller ta del av skapandet och öppnar en plats utan begränsningar för mötet mellan historia, människa och konst.

Idag är det tio aktörer som arbetar regelbundet i huset med allt från design till teater. Är du också intresserad av att skaffa en arbertsplats hos oss? Hör av dig till info@gathenhielmska.se

 

Vi som arbetar i Gathenhielmska Huset

Susanna Helldén / Teater Tofta

Susanna Helldén är producent, skådespelare och konstnärlig ledare för Teater Tofta, som har sitt kontor i Gathenhielmska huset. Hon arbetar också inom skolan, läser in ljudböcker och gör frilansuppdrag som skådespelare.

Emma Vendelek

Emma Vendelek arbetar med samtal, terapi och text. Hon driver sin egen mottagning och skapar kulturprojekt tillsammans med andra. Människors berättelser finns alltid med som en röd tråd, oavsett om det sker inom ramen för terapeutiskt arbete, skapande skola eller möten med författare och konstnärer.

Hanna Norrna

Hanna is an artist who works with weaving – as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture.

Maja Johansson Starander

Maja är utbildad textildesigner från Royal College of Art och arbetar som formgivare av mattor, inredning och objekt med ateljé i Gathenhielmska Huset.

Castingverket

Ett castingbolag baserat i Göteborg med ett kontaktnät över hela Sverige.

Reostat Media

Reostat Media (Mattias Axelsson och Daniel Carlenfors) gör poddar, film och webb

Doma / doma / DOMA / 土間

A platform, artist collective and design studio that produces space(s) for cultural and artistic practice and activities.

Johanna Dahl / Jord & Lera

Johanna Dahl är keramikern och trädgårdsmästaren som står bakom Jord & Lera. Hon förenar gärna keramiken med det gröna i den kreativa processen. Hon har även ett stort intresse för naturen, människa och livet i stort som smått. Johanna har egen ateljé i huset och tar även uppdrag som trädgårdsmästare.

Kristian Holmqvist

Kristian jobbar som psykolog och driver företaget MCT-Psykologerna. MCT står för metakognitiv terapi och är speciellt bra mot oro och ältande. Kristians förhoppning är att hjälpa så många som möjligt att sluta älta och oroa sig. Utanför psykologisk behandling tycker Kristian om att samskapa kreativa event, sjunga a capella och lära sig nya saker.

Nordic Harp Center

Harpor till alla tillfällen! Harpa-lektioner i huset varje måndag kväll.