Om Gathenhielmska

Om huset

Gathenhielmska huset är ett kulturminnesmärkt hus i Majorna, Göteborg. Huset har sitt namn efter kommendören i svenska flottan, Lars Gathenhielm. Det var Lars Gathenhielms svåger, konvojkommissarie Johan Hansson Busck som någon gång under åren 1743-1747 uppförde huset på en tomt han själv ägde.

Det är en av Göteborgs fem äldsta profana byggnader, byggt i karolinsk- eller senbarockstil med valmat tak och i timmer med gråfärgad träbeklädnad som gör att det liknar ett stenhus.

Huset är dessutom Göteborgs enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet, och ingår i Kulturreservatet Gathenhielm. Vid 1700-talets slut fanns det inom reservatet totalt 15 hus.

Huset blev 1964 Sveriges första byggnadsminnesförklarade hus. Sedan 1987 ägs huset av Göteborgs kommun. 

 

En unik upplevelse

Huset har en anda som helt unik med inredning och detaljer som lever kvar från en svunnen tid. Då huset renoverades år 1916 upptäcktes målningar och tapeter som då restaurerades och pryder väggarna än idag. Hoppa in i galleriet och ta en rundtur i husets olika salar.

Om verksamheten

I april 2020 tog en ny förening över Gathenhielmska Huset med en vision om att skapa en plats för konstnärliga och kulturella aktiviteter. 

En grundtanke med verksamheten i Gathenhielmska Huset är att skapa processer som uppmuntrar innovativa möten och samverkan mellan konstnärer, kulturutövare, lokalt näringsliv och besökare. Gathenhielmska Huset skall vara en sammanlänkande plats i området och scen för design, dans, opera, musik, teater, konst och litteratur, med mera.

Genom att att arrangera föreställningar, visningar, kurser och andra evenemang skapar vi inte bara ett program för att tillgängliggöra huset och dess kulturhistoriska värde men också ett sammanhang för nutidens kulturaktörer.

Vi sätter platsen, artister och besökarna i centrum för Stigbergstorgets framtida utveckling. Dessa möten på en sådan unik plats inspirerar till att hitta och tro på nya former och möjligheter för olika typer av samarbeten, vilket gynnar samhället. Därför tror vi att Gathenhielmska Huset kommer att vara ett viktigt kulturellt nav i Göteborg, en plattform som kommer att belysa processer som bidrar till samhällsutveckling och lokal tillväxt.

Isabel Lagos

Director

Isabel Lagos är regissör, manusförfattare, producent och projektledare med fokus på platsutveckling. Isabel var verksam i London och Edinburgh under 20 år. I Göteborg har Isabel regisserat opera och teater, samt arbetat som konstnärlig ledare för Gothenburg Fringe Festival, Opera Estrad och Historieverket. Isabel har under några år arbetat för att öppna upp Gathenhielmska Huset för allmänheten och kulturen.

Lewis Smith

Producent

Lewis är kreativ producent och projektledare, bosatt i Göteborg. Han tog sin magisterexamen i historia 2015 och därefter har arbetat med olika projekt inom kulturbranschen, bland annat som konstnärlig ledare för en festival och koordinator på designstudion Lekkontoret. På Gathenhielmska Huset arbetar han med strategisk utveckling, evenemang och kulturprojekt, samt lokala samarbeten. 

Khaled ElSamman Ahmed

Samordnare

Khaled är specialiserad och verksam med kulturarv. Han har en masterexamen i internationell kulturarvsförvaltning från Durham University i Storbritannien. Han har erfarenhet av journalistik, resebranschen och förvaltning av kulturprojekt. Khaled har en passion för att göra kulturarvsplatser tillgängliga och inkluderande.

En inspirerande arbetsplats

En viktig del av vårt arbete i Gathenhielmska Huset är att erbjuda en plats för konstnärer och kreativa utövare. Vi erbjuder fasta ateljeplatser, samt möjligheter till flexibla avtal och bokning av rum.

Vi är måna om att skapa ett hållbart system för samverkan mellan olika aktörer. Vi tror att mångfalden gynnar både de som arbetar i huset och verksamheten i sin helhet. Olikheterna stärker en gemenskap där alla deltar utifrån sina förutsättningar. Varje aktör är en tillgång och en viktig del för helheten. Vi erbjuder en inkluderande och inspirerande miljö där alla är inbjudna att skapa eller ta del av skapandet och öppnar en plats utan begränsningar för mötet mellan historia, människa och konst.

Idag är det tio aktörer som arbetar regelbundet i huset med allt från design till teater. Är du också intresserad av att skaffa en arbertsplats hos oss? Hör av dig till info@gathenhielmska.se

Tidigare samarbetspartners