Om verksamheten

En grundtanke med verksamheten i Gathenhielmska Huset är att skapa processer som uppmuntrar innovativa möten och samverkan mellan konstnärer, kulturutövare, lokalt näringsliv och besökare. Gathenhielmska Huset skall vara en sammanlänkande plats i området och scen för design, dans, opera, musik, teater, konst och litteratur, med mera.

På Gathenhielmska Huset utvecklar FLOCK & MYLLER en programverksamhet, samt en studioverksamhet öppen för aktörer inom design, konst, mode, textil, litteratur och scenkonst. 

FLOCK & MYLLER är en produktionsgemenskap för alla som arbetar med innovation, konst och kultur. Vi (åter-)uppfinner upplevelser, möten och produkter från nya positioner. Tillsammans utgör vi en stödstruktur där medlemmar delar på resurser, kunskaper, administration, risker och framgångar.

FLOCK är en ekonomisk förening som understödjer kooperativ affärsutveckling inom de kulturella kreativa näringarna.

MYLLER är en ideell förening som främjar konstnärlig produktion inom den idédrivna och offentligt finansierade sektorn. Tillsammans skapar de ett kretslopp mellan kommersiell och icke-kommersiell verksamhet.

 

A path, shrubs and the facade of a house

Programverksamhet

På Gathenhielmska Huset erbjuder vi en varierat program av konserter, föreställningar, visningar, kurser och andra evenemang. Genom dessa aktiviteter skapar vi inte bara ett program för att tillgängliggöra huset och dess kulturhistoriska värde men också ett sammanhang för nutidens kulturaktörer.

Vi har genomfört flera innovativa projekt, från en författarsamtalsserie med tre Augustprisvinnande författare till artist residency projekt. Vi har även drivit flera barnprojekt, bl.a barn-ledde visningar av huset och skattjakter, som ett sätt att göra Huset mer tillgänglig och för att skapa lekfulla interaktioner med kulturarv och historia.

Vi sätter platsen, artister och besökarna i centrum för Stigbergstorgets framtida utveckling. Dessa möten på en sådan unik plats inspirerar till att hitta och tro på nya former och möjligheter för olika typer av samarbeten, vilket gynnar samhället. Därför tror vi att Gathenhielmska Huset kommer att vara ett viktigt kulturellt nav i Göteborg, en plattform som kommer att belysa processer som bidrar till samhällsutveckling och lokal tillväxt.

Du kan kika på vad som händer i huset, och hitta kommande evenemang,
Instagram och Facebook.

Vill du arrangera ett event på Gathenhielmska Huset? Hör gärna av dig!

 

En inspirerande arbetsplats

En viktig del av vårt arbete i Gathenhielmska Huset är att erbjuda en plats för konstnärer och kreativa utövare. Vi erbjuder fasta ateljeplatser, samt möjligheter till flexibla avtal och bokning av rum.

Vi är måna om att skapa ett hållbart system för samverkan mellan olika aktörer. Vi tror att mångfalden gynnar både de som arbetar i huset och verksamheten i sin helhet. Olikheterna stärker en gemenskap där alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder en inkluderande och inspirerande miljö där alla är inbjudna att skapa eller ta del av skapandet och öppnar en plats utan begränsningar för mötet mellan historia, människa och konst.

Idag är vi 48 medlemmar som arbetar i kulturreservatet med allt från design till teater. Är du också intresserad av att skaffa en arbertsplats hos oss? Hör av dig till info@gathenhielmska.se