Om Gathenhielmska Kulturhuset

I april 2020 tog en ny förening över Gathenhielmska Huset med en vision om att skapa en plats för konstnärliga och kulturella aktiviteter. 

En grundtanke med verksamheten i Gathenhielmska Huset är att skapa processer som uppmuntrar innovativa möten och samverkan mellan konstnärer, kulturutövare, lokalt näringsliv och besökare. Gathenhielmska Huset skall vara en sammanlänkande plats i området och scen för design, dans, opera, musik, teater, konst och litteratur, med mera.

På Gathenhielmska Huset idag driver vi en programverksamhet, samt en studioverksamhet. 

A path, shrubs and the facade of a house

Programverksamhet

På Gathenhielmska Huset erbjuder vi en varierat program av konserter, föreställningar, visningar, kurser och andra evenemang. Genom dessa aktiviteter skapar vi inte bara ett program för att tillgängliggöra huset och dess kulturhistoriska värde men också ett sammanhang för nutidens kulturaktörer.

Under de senaste månaderna har vi genomfört flera innovativa projekt, från en författarsamtalsserie med tre Augustprisvinnande författare till artist residency projekt. Vi har även drivit flera innovativa barnprojekt, bl.a barn-ledde visningar av huset och skattjakter, som ett sätt att göra Huset mer tillgänglig och för att skapa lekfulla interaktioner med kulturarv och historia. 

Vi sätter platsen, artister och besökarna i centrum för Stigbergstorgets framtida utveckling. Dessa möten på en sådan unik plats inspirerar till att hitta och tro på nya former och möjligheter för olika typer av samarbeten, vilket gynnar samhället. Därför tror vi att Gathenhielmska Huset kommer att vara ett viktigt kulturellt nav i Göteborg, en plattform som kommer att belysa processer som bidrar till samhällsutveckling och lokal tillväxt.

Du kan läsa mer om vad som händer i huset, och hitta kommande evenemang, här.

 Vill du arrangera ett event på Gathenhielmska Huset? Hör gärna av dig! 

 

En inspirerande arbetsplats

En viktig del av vårt arbete i Gathenhielmska Huset är att erbjuda en plats för konstnärer och kreativa utövare. Vi erbjuder fasta ateljeplatser, samt möjligheter till flexibla avtal och bokning av rum.

Vi är måna om att skapa ett hållbart system för samverkan mellan olika aktörer. Vi tror att mångfalden gynnar både de som arbetar i huset och verksamheten i sin helhet. Olikheterna stärker en gemenskap där alla deltar utifrån sina förutsättningar. Vi erbjuder en inkluderande och inspirerande miljö där alla är inbjudna att skapa eller ta del av skapandet och öppnar en plats utan begränsningar för mötet mellan historia, människa och konst.

Idag är det tio aktörer som arbetar regelbundet i huset med allt från design till teater. Är du också intresserad av att skaffa en arbertsplats hos oss? Hör av dig till info@gathenhielmska.se

 

Vi som arbetar i Gathenhielmska Huset

Susanna Helldén / Teater Tofta

Susanna Helldén är producent, skådespelare och konstnärlig ledare för Teater Tofta, som har sitt kontor i Gathenhielmska huset. Hon arbetar också inom skolan, läser in ljudböcker och gör frilansuppdrag som skådespelare.

Emma Vendelek

Emma Vendelek arbetar med samtal, terapi och text. Hon driver sin egen mottagning och skapar kulturprojekt tillsammans med andra. Människors berättelser finns alltid med som en röd tråd, oavsett om det sker inom ramen för terapeutiskt arbete, skapande skola eller möten med författare och konstnärer.

Emiliano Sacripanti

Emiliano Sacripanti är en musiker, producent och lärare från Argentina/Italien baserad i Göteborg. Han driver “Fura Vocal Studio” i Gathenhielmska Huset. Målet med lektionerna är att genom erfarenhet förstå sambandet mellan ljud, andning, rörelser och hållning, med betoning på känslor, kroppsbeteendemönster och energi.

Scenkonstguiden

Scenkonstguiden är en fri plattform med recensioner, reportage och kalendarium med säte i Göteborg. Här samlar vi skribenter som vill vara med och tycka, tänka och tipsa om scenkonst. Vi som driver redaktionen heter Linda Brelin och Märta Jungerfelt.

Maja Johansson Starander

Maja är utbildad textildesigner från Royal College of Art och arbetar som formgivare av mattor, inredning och objekt med ateljé i Gathenhielmska Huset.

Hanna Norrna

Hanna is an artist who works with weaving – as an alchemical formula, a thought experiment and a ritual gesture.

Jo Harrington

Jo arbetar med organisationer och regeringar över hela Europa för att fördjupa demokratin. Han bygger på sin erfarenhet som design, lärare och social innovatör, för att stödja ledare att utveckla sin personliga kapacitet och deras system för att reagera väl på 2000-talets komplexa verklighet.

Josefin Tingvall, konstnär

I sitt konst undersöker Josefin landskapets dynamik, manipulering av dess effekter och gränser. Teman hon arbetar med är miljö, skörhet och förändring; människors roll i vår egenbyggda värld.

Castingverket

Ett castingbolag baserat i Göteborg med ett kontaktnät över hela Sverige.

Doma / doma / DOMA / 土間

A platform, artist collective and design studio that produces space(s) for cultural and artistic practice and activities.

Lova Lakso

Lova är författare. När hon inte skriver arbetar hon terapeutiskt på Ungdomsmottagningen. Lova upplever att både terapeutiska samtal och skrivande innebär en narrativ process av utforskande och begripliggörande, vilket leder till utveckling.

Linn Bergbrant

Linn Bergbrant är frilansfotograf som är nischad mot reportagefotografi. Hon jobbar för en mängd olika tidningar och magasin. Återkommande ämnen är miljö, kultur, arbetsliv och samhällsfrågor. Porträtterar ofta kreatörer, företagare, forskare och odlare!