Om webbplatsen

Något problem?

 

Har du upptäckt något problem när du använt vår hemsida? I så fall får du gärna skriva till oss så att vi kan åtgädra problemet snarast! Meddela oss genom att skicka e-post till info@gathenhielmska.se.

Upphovsrätt/ Copyright

Allt material på gathenhielmska.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Med material menas till exempel alla texter, bilder, grafik, filmer, kodning, HTML och Javascript. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd från Gathenhielmska huset. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff och skadeståndsansvar.