Kapitel 2 av vår nya författarsamtalsserie, mellan författaren Martin Engberg och Emma Vendelek, släpps idag kl 18.

Martin Engberg är född 1974, debuterade med novellsamlingen Tecknen runt huset 2006. Han har gått författarutbildningen vid Göteborgs universitet, Litterär gestaltning, och har varit chefredaktör för Ord & Bild. Hans senaste roman var den kritikerhyllade romanen Den röda pojken (2021). 

Författarsamtalen i Versaillerummet kretsar naturligt kring plats, kontext och det rumsliga samt hur det påverkar våra berättelser. ”Den röda pojken” är en bok där landsbygden är en central punkt som tydligt sätter ramarna för den berättelse som vecklar ut sig. I samtal med Emma berättar Martin mer om sina tankar kring hur landsbygden och dess kontext inte bara är platsen där berättelsen sker utan även berättelsen i sig, om texten som ett landskap och om landskapets förmåga att forma vilka berättelser som tar plats. 

Titta på filmen via länken nedan!