More Info

Read More

Date

Nov 11 - 12 2023
Expired!

Time

7:00 pm

Festival Obsidian

Festival Obsidian är en plats för det långsamma och minimalistiska. Ett multidisciplinärt möte mellan akustiska instrument, rörelse, text och performance i samspel med elektroniskt processerande. Om vi säger ambient improvisation berättar det både om hängivelsen till detaljer och det rumsliga utforskandet. Vi låter tre akter per kväll spontanjäsa i Gathenhielmska husets olika våningar. Du som publik får en musikalisk och sinnlig upplevelse som flyter mellan harmoni och friktion, är experimentell med dragning mot det meditativa. Ett unikt tillfälle att få ta del av fantastiska internationella och inhemska konstnärer.
______________________________
Festival Obsidian is a home for the slow and minimalistic. A multidisciplinary meeting between acoustic instruments, movement, texts and performance in interaction with electronic processing. If we call it ambient improvisation this is telling both of the devotion to details and of the spatial exploration. Three acts per evening will be allowed to ferment spontaneously at the different floors of Gathenhielmska Huset. As an audience you will get an experience that is shifting between harmony and friction, and which is experimental with an attraction towards the meditative. A unique opportunity to experience brilliant international and domestic artists.
Lördag 11 november
19:00-22:00
Jens-Jonas Francis Roberts (NO) klarinett/clarinet
Ingeborg Zackariassen (NO/SE) rörelse/movement
Christoffer Berg (SE) elektronik/electronics
Erik Dahl (SE) elektronik/electronics
Donovan von Martens (SE) elektronik/electronics
Söndag 12 november
18:00-21:00
Christine Abdelnour (LB/FR) saxofon/saxophone
Charlotta Grimfjord Cederblad (SE) text, röst & performance/text, voice & performance
Helena Persson (SE) flygelcittra, elektronik & röst/grand zither, electronics & vocals
Erik Dahl (SE) elektronik/electronics
Donovan von Martens (SE) elektronik/electronics
svalkarecords.com/klubbobsidian
facebook.com/klubbobsidian


Med stöd av Konstnärsnämnden och Göteborgs kulturnämnd
______________________________
Jens-Jonas Francis Roberts (NO)
Jens-Jonas Francis Roberts spelar klarinett på ett utforskande och kompromisslöst sätt som kontrasterar flyktigt melodiska stråk med spänning och konflikt. Med en mörk, jordig klang vävs det lyriska och kantiga samman till suggestiva filmiska texturer. Han hörs bland annat med Teip Trio där han samspelar med två elgitarrer.
Ingeborg Zackariassen (NO/SE)
Ingeborg Zackariassen är en artist/performer/koreograf som arbetar inom fälten dans, text, ljud och foto, ofta i kombination med varandra. Hennes konstnärliga praktik fokuserar på förhållandena mellan fysikalitet och abstraktion, språk och kropp, liksom mötespunkterna mellan ljud och rörelse. Ingeborg Zackariassen använder den till sin natur flyktiga kvaliteten hos rörelse för att understryka teman om temporalitet och förvandling. Som dansare har hon jobbat med Norwegian National Ballet, Skånes Dansteater och GöteborgsOperans Danskompani. Sedan 2010 har hon skapat egna verk.
Christoffer Berg (SE)
Christoffer Berg är producent, multiinstrumentalist, kompositör och musiker inom den samtida elektroniska musikscenen. Han är en kreativ musikskapare med mycket skarpa öron för ljud. Arbetet som producent har lett till stora samarbeten som The Knife, Fever Ray, Massive Attack, Depeche Mode, Håkan Hellström. Han har också skrivit filmmusik (Gräns, 2018).
Christine Abdelnour (LB/FR)
Christine Abdelnour spelar saxofon med ett unikt, personligt tonspråk. Hon närmar sig ljud som ett formbart material. Konkreta texturer samspelar med andning, tystnad och den omgivande miljön. Hon spelar ofta utan munstycke på ett sätt som närmar sig elektronisk musik. Christine, född i Libanon, numera baserad i Frankrike har släppt över 15 CD och gjort mängder av spännande samarbeten.
Charlotta Grimfjord Cederblad (SE)
Charlotta Grimfjord Cederblad är en scenkonstnär baserad i Göteborg som skapar egna föreställningskoncept och performancekonst. Interaktionen med publiken står i fokus i hennes verk där publiken alltid deltar och där hon vrider och vänder på förväntningarna på vad scenkonst kan vara. Hennes estetik är mycket visuell och hon blandar ofta koreografi med starka scenografiska element. Charlotta har medverkat i över 50 scenproduktioner både i Sverige och internationellt.
Helena Persson (SE)
Helena Persson är ljudkonstnär och komponist som främst arbetar med ljudkonstinstallationer där fältinspelningar från omgivningen ligger till grund för rumsliga gestaltningar. Hon rör sig också på den experimentella musikscenen där hon med akustisk drone flödar fritt mellan dissonans, konsonans och vibrationer.
______________________________
English:
______________________________
Jens-Jonas Francis Roberts (NO)
Jens-Jonas Francis Roberts plays the clarinet in an inquisitive and uncompromising way that contrasts elusive melodic veins with nuanced tension and conflict. With a woody, dark sound the lyrical and thorny are weaved together into mysterious and suggestive, cinematic textures. He can be heard with Teip Trio where his clarinet interplays with two electric guitars.
Ingeborg Zackariassen (NO/SE)
Ingeborg Zackariassen is an artist/performer/choreographer who works from within the fields of dance, performance, sound and photography, often combining the mediums. Her artistic practice focuses on the relationships between physicality and abstraction, language and body, coherence and dissolution. Ingeborg Zackariassen uses the inherent ephemeral quality of movement to accentuate themes of temporality and transformation. As a dancer, she has worked with Norwegian National Ballet, Skånes Dansteater and GöteborgsOperans Danskompani. Since 2010 she has created her own pieces.
Christoffer Berg (SE)
Christoffer Berg is a producer, multiinstrumentalist, composer and musician within the contemporary music scene. He is a masterly music creator with an acute perception of sound. The works as a producer has led to collaborations with groups like The Knife, Fever Ray, Massive Attack, Depeche Mode and Håkan Hellström. He is also a film music composer (Gräns, 2018)
Christine Abdelnour (LB/FR)
Christine Abdelnour plays the saxophone with a unique, personal language.
She approaches sound as a malleable material, rich in concrete textures which combines breath, silence and immersive sounds. She often plays the saxophone without a mouth piece in a way that is close to electronic music. Christine, born in Libanon and now based in France, has published more than fifteen CDs and has collaborated with different artists from the visual arts, dance, theater and poetry.
Charlotta Grimfjord Cederblad (SE)
Charlotta is a performance maker, actor, director, author and media artist based in Göteborg. Her practice in the performing arts moves between theatre, post dramatic performance, live art, performance art and video/audio art. Her work is immersive, participatory and site specific and she often uses humor to explore vulnerable topics. She has been rewarded with several prestigious grants and awards for her work with pushing the boundaries in immersive theater and participatory performances.
Helena Persson (SE)
Helena Persson is a sound artist and composer, mainly working with sound art where field recordings from the surroundings are embodied in spatial installations. She also has a foothold in the experimental music scene where she flows freely with her acoustic drone between dissonance, consonance and vibrations.
Tags: , ,