Datum

okt 23 - 25 2020
Expired!

Tid

7:00 pm - 10:00 pm

Kostnad

Kostnadsfri

in-ut-i

Undersökande utställning av MASUs samlade verk, curerad av DOMA.
Vernissage: fredag 3 oktober kl. 19:00 – 23:00
Öppningssamtal kl. 19:30 med MASU och Doma.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset och släpper in begränsat antal ifall det skulle behövas. ⁠Utställningen startar upp under kulturnatta och är öppen under hela helgen. Välkomna!
Där en sak slutar tar något annat vid, inte nödvändigtvis åt samma håll, men in, ut, i, ovan, under eller inuti. Ur en början växer en annan fortsättning upp och ett nytt lager läggs till. Tillsammans uttrycker sig MASU i bild, illustrationer, måleri, skulptur och text, utan rädsla för att blanda material. Formatet växlar mellan litet och stort, skört och dominerande och tar plats både inom- och utomhus. MASUs projekt är i ständig rörelse där materialet reser med konstnärsduon, där duon tillåter sig att resa med materialet och där materialiteten tillåts forma resan. Genom de bildligt och skriftligt formulerade tankarna kring människan, materialet, naturen och samspelet däremellan vi kan följa i MASUs konstnärliga dialog kan vi förstå att en definition av vem eller var något börjar är oviktigt.
in-ut-i är en utställning som binder samman MASUs samlade verk från perioden december 2012 till juni 2020. Samtidigt är det ett avsnitt ur och en inblick i DOMAs pågående utforskning av duons konstnärliga praktik. Strukturen för denna utforskning är rhizomatisk. Den har inget specifikt centrum och mönstret är snarare diffust än tydligt. DOMA låter varje punkt i materialet skapa nya bindningar, både längs vägen men även inuti sig självt. Processen har inget början och inget slut. Den har pågått sedan en tid, men den startar samtidigt om i varenda punkt i det material som undersöks. Bindningar bryts, förändrar karaktär och skiftar riktning. Olika format, medier och språk används och undersökandet försöker hela tiden hitta nya, framkomliga vägar i samspel med såväl fysisk, mental, som social rumslighet och omgivning.
Utställningen speglar ett undersökande genom olika curatoriella spår där det delvis handlar om att placera och presentera MASUs material, som egna punkter, inuti DOMAs praktik och gestaltande processer, men likväl om olika försök att ta sig in, ut och i varandras konstnärliga uttryck. Ur boxar med MASUs samlade material plockar DOMA upp, identifierar, imiterar och tolkar. I samma veva undersöks olika sätt att ingripa, måla över och lägga till. Genom att placera sig inuti, addera lager, förändra perspektiv och vrida på olika format testar DOMA vad som sker med konsten, integritet och uttryck när associationer och länkar binds samman till nya enheter. Enheter som delvis är förlängningar av både MASUs och DOMAs egna praktiker men i samma veva är sina egna, alldeles unika punkter.
Det handlar om att gå in, ut och i och på samma gång om att vara in-ut-i.
MASU är en kollaborativ konstnärlig plattform där samarbetet och det kollektiva står i centrum. Konstnärerna Mattias Gunnarsson and Susanne Westerberg som tillsammans bildar MASU släpper det individualistiska och blir genom plattformen ett. MASU ritar, jobbar med publika installationer, driver workshop och håller föreläsningar.